July 18th, 2016

dr_house

Автокефалии навстречу


Скажіть, до якої конфесії/церкви Ви належите ?
Кількість респондентів
Відсоток
Різниця
відсотків
Варіанти відповідей / Рік опитування
2010
2016
2010
2016
Українська православна церква (Київський патрiархат)
552
917
34,2
48,7
14,5
Українська православна церква (Московський патрiархат)
293
234
18,2
12,4
-5,8
Українська автокефальна православна церква
38
16
2,4
0,8
-1,5
Греко-католицька церква
148
120
9,1
6,4
-2,8
Римо-католицька церква
8
15
0,5
0,8
0,3
Протестантськi християнськi церкви
13
20
0,8
1,1
0,3
Мусульманська
11
4
0,7
0,2
-0,4
Iнша конфесiя
15
4
0,9
0,2
-0,7
Вiруючий, але не належу до жодної конфесiї
385
386
23,8
20,5
-3,3
Iнша вiдповiдь
11
20
0,7
1,1
0,3
Невiруючий, атеїст
111
88
6,9
4,7
-2,2
Важко сказати / Не знаю
29
59
1,8
3,1
1,4
Разом
1614
1881
100,0
100,0


КИИС